LỄ CÔNG BỐ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI( ĐỢT 1)

Ngày 18/06/2014

    Sáng 18/06/2014 tại TT Hội Nghị & Sự Kiện Lucky Square UBND Tỉnh Bình Dương đã tổ chúc buổi lễ Công bố hỗ trợ các Doanh nghiệp bị thiệt hại (Đợt 1) trong sự kiện ngày 13/05/2014 vừ qua.Đến tham dự có ông Lê Thanh Cung Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương.Ông  Trần Văn Nam Phó Chủ Tịch Tỉnh Bình Dương .Các đại diện cty trong và ngoài nước bị thiệt hại cùng các cơ quan báo đài trong và ngoài nước  tham dự và đưa tin.

Ông Trần Văn Nam Phó Chủ Tịch Tỉnh BD.

  Ông Trần Văn Nam thông qua danh sách các doanh nghiệp bị thiệt hại và công bố nội dung và chính sách hỗ trợ cho các Doanh Nghiệp

  Tiếp sau bài phát biểu của Ông Trần Văn Nam là lễ trao giấy chứng nhận công bố hỗ trợ cho các Doanh nghiệp bị thiệt hại do Ông Trần Văn Nam trao cho các Doanh Nghiệp.

  Đại diện các Doanh Nghiệp bị thiệt hại nặng trong sự kiện vừa qua phát biểu chia sẻ và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đúng mực của Lãnh Đạo Tỉnh BD.

Ông Lê Thanh Cung Chủ Tịch UBND Tỉnh BD.

   Cuối buổi lễ Ông lê Thanh Cung Đã có bài phát biểu Ông nói UBND Tỉnh cũng đã cố gắng trên tinh thần hỗ trợ hết mình và trong quyền hạn cho phép của UBND Tỉnh.Tỉnh cũng sẽ xem xét và tiếp tục hỗ trợ đợt 2&3 trong thời gian sớm nhất để cùng Doanh Nghiệp nhanh chóng tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ pháp lý tốt nhất cho các Doanh nghiệp bị thiệt hại nặng về nhà xưởng và thiết bị máy móc để Doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.Tiếp lời bài phát biểu của Ông Trần Văn Nam phó chủ tịch Tỉnh BD Ông nói thêm về chính sách cũng như hướng dẫn cụ thể phương thức và qui trình hỗ trợ cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp tiếp cận và được hỗ trợ nhanh nhất không thiếu sót những thiệt hại nào sẽ thuộc vào cơ quan chức năng nào sẽ chịu trách nhiệm và hướng dẫn cụ thể.