SỞ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

Ngày 04/07/2014

   Sáng ngày 04/07/2014 tại TTHN&SK LuckySquare Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng( Gọi tắt là nghị định số 15/2013/NĐ-CP).Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng qui định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở xây dựng tỉnh Bình dương đã tổ chức triển khai một số nội dung về trách nhiệm quản lý và giám sát công trình xây dựng theo phân cấp nhà nước cũng như công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẫm quyền của mình.

    Trong hội nghị công ty cổ phần tin học Eta có đăng ký thông qua Sở Xây Dựng để được giới thiệu việc ứng dụng phần mềm dự toán Eta trong việc lập dự toán,thẩm tra dự toán,quyết toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương.Nhằm nâng cao nghiệp vụ ứng dụng phần mềm dự toán Eta cho các cán bộ trong các đơn vị trực tiếp tham gia việc lập,thẩm định,đấu thầu,thẩm tra dự toán,thanh quyết toán vốn đầu tư cơ bản hoàn thành.Đây là sản phẩm được chọn lọc và chạy thử với nhiều tính năng vượt trội.

 Hội nghị kết thúc lúc 12h00.

 

                                                                                                                                       

Tin lucky Square