UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TIẾP ĐÓN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 22/05/2014

Chiều 21/5/2014 tại Trung Tâm Hội Nghị & Sự Kiện Lucky Square, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, hiệp hội chế biến gỗ, may mặc và đại diện các doanh nghiệp, chủ đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Buổi gặp gỡ này để nêu lên động thái của Chính Phủ Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn và có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại vì những kẻ lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc, đã đập phá khiến hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng.

Trong buổi gặp gỡ Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo UBND Tỉnh Bình Dương, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi và nổ lực hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trong địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó UBND Tỉnh Bình Dương cũng đang giải quyết vấn đề này và sẽ đẩy nhanh tiến độ, khắc phục trong thời gian sớm nhất, để doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh trở lại.