8 SƠ ĐỒ SẢNH
SƠ ĐỒ SẢNH

Lucky Square với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu tổ chức những sự kiện lớn, hội nghị, hội thảo cấp Trung Ương, cấp Tỉnh cũng như đáp ứng nhu cầu tổ chức triển lãm, hội nghị của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trung Tâm Hội nghị - Sự kiện Lucky Square đi vào hoạt động đã mang đến một làn gió mới, tạo cho Thành phố mới thêm nhiều các hoạt động, chương trình, sự kiện lớn đưa hình ảnh Thành phố mới Bình Dương đến với công chúng