2 TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG

KINH DOANH/ TIẾP THỊ BỘ PHẬN LUCKY SQUARE

Ngày 21/11/2012

Chúng tôi trân trọng mời gọi những ứng viên có tâm huyết, có tinh thần phục vụ bằng trái tim gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi.