2 TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG

Quản lý tiệc – Banquet Manager

Ngày 10/10/2014

Số lượng: 01

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các chuyên ngành liên quan: quản trị, quản lý nhà hàng, marketing …

LÀM VIỆC TẠI: 

Trung tâm Hội nghị Sự kiện Tiệc cưới Lucky Square – Thành Phố Mới Bình Dương

Văn Phòng Công ty ASD tại Becamex Tower

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Anh Thắng  : 0908 034 834

Chị Kiên     : 0918 242 388

Phụ trách kinh doanh – Sales Marketing Manager

Ngày 10/10/2014

Số lượng: 01

- Nam/ Nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan: nhà hàng – khách sạn, quản trị kinh doanh

- Hoặc Đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

- Vi tính văn phòng 

LÀM VIỆC TẠI: 

Trung tâm Hội nghị Sự kiện Tiệc cưới Lucky Square – Thành Phố Mới Bình Dương
Văn Phòng Công ty ASD tại Becamex Tower

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Anh Thắng  : 0908 034 834

Chị Kiên     : 0918 242 388

Nhân viên phục vụ

Ngày 09/10/2014

Số lượng : 50

- Lao động phổ thông

- Nữ, tuổi từ 18 đến 25 tuổi (ưu tiên cho sinh viên)

LÀM VIỆC TẠI: 

Trung tâm Hội nghị Sự kiện Tiệc cưới Lucky Square – Thành Phố Mới Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Anh Thắng  : 0908 034 834

Chị Kiên     : 0918 242 388


Nhân viên phụ bếp

Ngày 09/10/2014

Số lượng: 05

- Lao động phổ thông

- Nữ, tuổi từ 18 đến 35

LÀM VIỆC TẠI: 

Trung tâm Hội nghị Sự kiện Tiệc cưới Lucky Square – Thành Phố Mới Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Anh Thắng  : 0908 034 834

Chị Kiên     : 0918 242 388